Welcome to Latoi.com, Join Free | Sign In
Description  
    Categories within :: Home > Others > Stocks & Paper Money > Stocks & Shares
CHO VAY CHỨNG KHOÁN
Item# ( 26510 )
     Bidder or seller of this item? Sign in for your status                      Watch this Item    |    Forward to a Friend     

View larger picture
 
Item : CHO VAY CHỨNG KHOÁN
Shipping: See details
  0.00
 
 Seller Information
tvthanh    ( 0 )
        FeedBack Score: 0
        Positive FeedBack:100 %
        Member Since 28-08-2006 in Vietnam
Ask the Seller a Question
Read Feedback
View Questions and Comments.
   Item Description:
   
 

Cho vay chứng khoán ngày T là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn bằng việc ứng trước tiền bán chứng khoán trong thời gian khách hàng chờ nhận tiền bán cổ phiếu tại Công ty chứng khoán ACB.

Đối tượng & điều kiện:
 • Cá nhân người Việt Nam.
 • Sở hữu chứng khoán cầm cố là cổ phiếu được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán và lưu kư tại Công ty Chứng khoán ACB (ACBS).
 • Có nhu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán.
Đặc tính sản phẩm:
 • Thời gian cho vay: Tối đa 5 ngày.
 • Loại tiền vay: VND.
 • Mức cho vay: Tối đa bằng số tiền bán chứng khoán.
 • Lăi suất: Theo lăi suất quy định hiện hành của ACB.
Thủ tục vay vốn:
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng.
 • Giấy xác nhận của ACBS về chứng khoán thế chấp.
 • Khách hàng liên hệ nhân viên tín dụng của Chi nhánh ACB gần nhất để đăng kư và được hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn. Nộp lại bộ hồ sơ vay vốn hoàn chỉnh cho nhân viên tín dụng và lập Giấy cam kết, Giấy ủy quyền (theo mẫu của ACB).
 • Thời gian giải quyết hồ sơ vay: Tối đa 30 phút.
Liên hệ:

Nếu có thắc mắc về sản phẩm hoặc cần được hướng dẫn thêm, vui ḷng liên hệ bất cứ chi nhánh - pḥng giao dịch ACB gần nhất trên toàn quốc; hoặc gọi đến dịch vụ CallCenter 247 của ACB theo số điện thoại (08) 8247.247.

 
 
 
 
 Loading image. Please wait

  
003045 hits.

Home | Register | Site map | Buy | Sell | Pay | Privacy Policy | Terms of Use | Help | Contact Us
© Copyrights by Latoi.com established sine 2005.Latoi, all rights reserved.