Việt Nam tôi đâu? (Where is my Vietnam)Việt Nam ơi...Thời gian quá nửa đời ngườiVà ta đă tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khóiMẹ việt nam đau từng cơn sót dạ nh́n đờiNgười lầm than…" /> Việt Nam tôi đâu? (Where is my Vietnam)Việt Nam ơi...Thời gian quá nửa đời ngườiVà ta đă tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khóiMẹ việt nam đau từng cơn sót dạ nh́n đờiNgười lầm than…">